Nominell rente og skattefradrag

Forskjellen på effektiv rente og nominell rente er viktig, fordi det er kun den nominelle renten du får skattefradrag for – ikke den effektive renten. Den nominelle renten er den renten du betaler for de lånte pengene, og tar ikke hensyn til andre kostnader du har ved lånet.

Den nominelle renten vil alltid være lavere enn den effektive renten av denne årsaken, men den blir ikke opplyst i like stort omfang som den effektive renten lengre, fordi reglene er endret på dette området.